Pedagogisch beleid

Pedagogische visie Het Rupsje

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal.
Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind verzorging, geborgenheid, en uitdaging nodig.
Het Rupsje wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken.

Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij Het Rupsje en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

 

Geef ze de vijf

Iedere dag geven wij de kinderen ‘de vijf’. Wij bedoelen hiermee, dat wij werken vanuit vijf speerpunten en dit in de praktijk brengen met behulp van vijf pedagogische middelen.

 

De vijf speerpunten in het pedagogisch beleid van Het Rupsje zijn:

1. Alles Kids: Wij zorgen er voor, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een

plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken;

2. Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er

tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen;

3. Geborgenheid en Veiligheid: Wij zorgen er voor, dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd,

gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;

4. Ontwikkeling naar Zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en

sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;

5. Normen en Waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur

van onze samenleving, eigen te maken;

Het volledige pedagogisch beleidsplan ligt ten inzage op het kinderdagverblijf, vraag hier naar.

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.
 

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz