Ziektebeleid

Wij verzoeken u geen ziek kind naar ‘Rupsje Nooitgenoeg’ te brengen. Kinderen met koorts, stijgende binnen een uur en hoger dan 38.5 graden. Kinderen met waterpokken kunnen ‘Rupsje Nooitgenoeg niet bezoeken. Als de blaasjes zijn ingedroogd mag het kind weer komen. Indien uw kind vanwege ziekte niet komt, vragen wij dit zo spoedig mogelijk aan ‘Rupsje Nooitgenoeg’ te melden. Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die uw kind kan komen ophalen, in geval het op school of tijdens zijn/haar verblijf bij ‘Rupsje Nooitgenoeg’ ziek wordt. Wanneer uw kind ziek wordt tijdens schooluren, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan ons. Indien er bij ‘Rupsje Nooitgenoeg’ melding wordt gedaan door de school, dan zullen wij uw kind van school halen en contact met u opnemen om uw kind vervolgens op te halen.

Medicijnen worden alleen toegediend na overleg met de pedagogisch medewerkers.

U dient hiervoor een formulier toediening medicijnen in te vullen en te ondertekenen.

Het formulier kunt u hier downloaden:
Toestemming toediening medicijnen

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.
 

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz