Kinderdagopvang Rupsje Nooitgenoeg

De vijf speerpunten in het pedagogisch beleid van Natuurkidz zijn:

Alles Kids: Wij zorgen ervoor, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken.

Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen.

Geborgenheid en Veiligheid: Wij zorgen ervoor, dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons.

Ontwikkeling naar Zelfstandigheid: Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen.

Normen en Waarden: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken.

**Het volledige pedagogisch beleidsplan ligt ten inzage op de locatie, vraag hiernaar.

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.
 

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz