Kinderdagverblijf babygebaren implementatie

Kinderdagverblijf babygebaren implementatie

Hieronder een aantal voordelen van het gebruiken van Babygebaren binnen jouw kinderdagverblijf na een implementatie;

  • babygebaren is een hulpmiddel voor een intensievere interactie met kinderen
  • minder frustratie doordat de communicatie van beide kanten helder is
  • meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat het geheel soepeler verloopt
  • babygebaren stimuleert de taalontwikkeling; de kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken bij de gebaren waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken
  • voordelen voor kinderen die in een groep niet goed durven praten
  • voordelen voor kinderen die twee- of meertalig opgevoed worden
  • gebruik van Babygebaren bevordert het zelfvertrouwen

Met een Babygebaren Implementatie krijgt uw kinderdagverblijf een workshop en 3 dagdelen coaching om ervoor te zorgen dat babygebaren volledig in uw kinderdagverblijf geïntegreerd is.

Om het gebruik van babygebaren in goede banen te leiden volgen we drie stappen.

Stap 1 – Telefoongesprek
Een telefoongesprek van een circa een half uur om inzicht te krijgen in hoe babygebaren gebruikt kan worden binnen uw kinderdagverblijf.

Stap 2 – Workshop
Een workshop van circa twee uur, deze wordt op locatie gegeven. Hierna volgt een vraag en antwoord sessie met tips en advies over hoe babygebaren het beste toe te passen is in bepaalde situaties. Bij deze workshop is voor elke deelnemer het gebarenwoordenboekje “Babygebaren, de eerste woordjes” inbegrepen.

Stap 3 – Coaching dagdeel (3x)
Na een aantal weken brengen wij opnieuw een bezoek aan het kinderdagverblijf om vragen te beantwoorden en om te kijken hoe de toepassing van Babygebaren tijdens het werk verloopt. We zullen kijken naar de gebaren interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen en jullie coachen in de verbetering daarvan. Wanneer tijdens de laatste coaching dag blijkt dat de babygebaren goed geïmplementeerd is zul je een Babygebaren certificaat ontvangen en het kinderdagverblijf zal bovendien op onze website en in onze nieuwsbrief vermeld worden. Zo kunnen ouders die babygebaren thuis gebruiken een kinderdagverblijf kiezen dat met babygebaren werkt.

Samenvattend

– Een gesprek van circa een half uur met de leiding van het kinderdagverblijf
– Een workshop van 2 uur + vraag en antwoord sessie + materiaal
– Een coaching bezoek (in totaal drie keer, waarbij de laatste keer het certificaat wordt uitgereikt)
– Een Babygebaren certificaat

De maximale groepsgrootte van een workshop Babygebaren is 15 mensen. Wanneer de groep groter is, neem dan contact met ons op dan kunnen wij een aangepaste indeling maken.

Wat zit bij de kosten inbegrepen:
– Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het woordenboekje ‘Babygebaren, de eerste woordjes’
– Wanneer de workshop Babygebaren met goed succes is afgerond zullen wij het kdv toevoegen aan onze lijst met kinderdagverblijven die babygebaren gebruiken, deze lijst wordt op de website gepresenteerd en in onze nieuwsbrief vermeld

Kinderdagverblijf babygebaren certificering

Met een Babygebaren Certificatie krijgt uw kinderdagverblijf een workshop en 1 dagdeel coaching. Het verschil met de Babygebaren Implementatie is met name de tijd die geïnvesteerd wordt in het implementeren van Babygebaren. Dit brengt met zich mee dat het verkrijgen van het certificaat moeilijker kan verlopen. Ook is er een verschil in icoon op de website en worden eerst de kinderdagverblijven genoemd die een implementatie hebben gedaan.

Om het gebruik van Babygebaren in goede banen te leiden volgen we drie stappen:

Stap 1 – Telefoongesprek
Een gesprek van circa een half uur om inzicht te krijgen in hoe Babygebaren gebruikt kan worden binnen jullie kinderdagverblijf.

Stap 2 – Workshop
Een workshop van circa twee uur, deze wordt op locatie gegeven. Hierna volgt een vraag en antwoord sessie met tips en advies over hoe babygebaren het beste toe te passen is in bepaalde situaties. Bij deze workshop is voor elke deelnemer het gebarenwoordenboekje “Babygebaren, de eerste woordjes” inbegrepen.

Stap 3 – Coaching dag
Na een aantal weken brengen wij opnieuw een bezoek aan het kinderdagverblijf om vragen te beantwoorden en om te kijken hoe de toepassing van Babygebaren tijdens het werk verloopt. We zullen kijken naar de gebaren interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen en jullie coachen in de verbetering daarvan. Wanneer tijdens deze coaching dag blijkt dat de Babygebaren goed gebruikt wordt zul je een Babygebaren certificaat ontvangen, dit zal tevens op onze website en in onze nieuwsbrief vermeld worden. Zo kunnen ouders die babygebaren thuis gebruiken een kinderdagverblijf kiezen dat met babygebaren werkt.

Mochten er verschillende locaties bij de workshop zitten dan worden al deze locaties apart bezocht voor de coaching.

 

Samenvattend

– Een gesprek van circa een half uur met de leiding van het kinderdagverblijf
– Een workshop van 2 uur + vraag en antwoord sessie + materiaal
– Één coaching bezoek
– Een Babygebaren certificaat

De maximale groepsgrootte van een workshop Babygebaren is 15 mensen. Wanneer de groep veel groter is, neem dan contact met ons op dan kunnen wij een aangepaste indeling maken.

Wat zit bij de kosten inbegrepen:
– Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het woordenboekje ‘Babygebaren, de eerste woordjes’
– Wanneer de workshop Babygebaren met goed succes is afgerond zullen wij het kdv toevoegen aan onze lijst met kinderdagverblijven die babygebaren gebruiken, deze lijst word op de website gepresenteerd en in onze nieuwsbrief vermeld

 

Ouderavond

Als u een thema onderwerp zoekt voor een ouderavond kan Babygebaren Nederland een introductie workshop organiseren bij uw kinderdagverblijf.

Dit kan een aanvulling zijn op de Babygebaren implementatie, wat zeer aan te bevelen is zodat ook de ouders er meteen bij betrokken kunnen worden. Maar ook zonder babygebaren te gebruiken of te kennen is dit een workshop waar ouders zeer enthousiast over zullen zijn!

De workshop duurt anderhalf uur. Er zit geen minimum of maximum aan het aantal deelnemers.

De kosten:
– € 150,- exc. BTW.
– Reiskosten € 0,40 per kilometer
– De lengte van de reis wordt bepaald met gebruik van maps.google.nl.

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.

 

 De Kreekels

De vlinders

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz