Klachten commissie

Klachtenregeling geschillencommissie

Natuurkidz verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening en u dit kenbaar wenst te maken. Als klant van Natuurkidz heeft u het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld. In dit artikel staat beschreven op welke manier u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken binnen Natuurkidz, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk bij ons in te dienen.

Het volledige protocol rondom klachten kunt u hier downloaden:

Klachtenregeling 2019

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.

 

 De Kreekels

De vlinders

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz