Tarieven Peuterspeelzaal ‘De Rupsjes’

Tarieven Peuterspeelzaal ‘De Rupsjes’

Wordt uw kindje binnen kort 2 jaar? of heb je de verjaardag net achter de rug? Dan bent u misschien al eens aan het kijken voor een peuterspeelzaal. Uw kindje is of wordt nu een peuter, wat is er dan leuker om samen met andere kindjes de wereld te gaan ontdekken?

 

Tarieven 2020

De peuterspeelzaal wordt in dagdelen afgenomen.

Voor ouders die geen recht hebben op toeslag:

U kunt 2 dagdelen per week peutergroep afnemen aan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Als u recht hebt op kinderopvang toeslag zal de netto kost vele malen lager uitvallen.
Als u een proefberekening wil maken kunt u op de link klikken hiernaast. U ziet dan precies wat u aan kinderopvang toeslag zult ontvangen.

Tarieven zijn inclusief:
VVE aanbod voor alle kinderen.
Babygebaren.
Dagelijks vers fruit.
Educatief aanbod van activiteiten.
Natuurbeleving.

Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die beiden werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk ontvangen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Deze dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst.
Ouders sluiten een overeenkomst met het kindercentrum en betalen zelf de factuur. De inkomensafhankelijke overheidsbijdrage én de werkgeversbijdrage van de opvangkosten ontvangen de ouders via de Belastingdienst.
U kunt bij Rupsje kiezen of u het geld zelf wilt ontvangen, of dat u het direct naar Kindercentrum Rupsje nooitgenoeg laat overmaken. Het voordeel van de laatst genoemde mogelijkheid is dat u dan van Kindercentrum Rupsje nooitgenoeg een maandelijkse nota ontvangt waarop u alleen uw eigen deel moet betalen. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier voor kinderopvangtoeslag.

Als niet beide ouders werken en/of studeren:
Als niet beide ouders werken en uw kind gaat wel naar de peutergroep dan ontvangt u geen kinderopvangtoeslag maar betaalt u maandelijks een vastgestelde ouderbijdrage.
De peuterspeelzalen in de gemeente Terneuzen zijn geharmoniseerd met de kinderdagverblijven tot peutergroepen.
VVE indicatie:
Sommige kinderen hebben recht op een derde en vierde dagdeel in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Om te bepalen of kinderen in aanmerking komen, worden landelijke richtlijnen gehanteerd (op basis van het opleidingsniveau van de ouders of op advies van het consultatiebureau of de pedagogisch medewerker). U krijgt hiervoor een indicatie van het burotje. Met deze indicatie kunnen we samen met u kijken welk arrangement het beste bij uw kind past.

Ouderbijdragen worden maandelijks gefactureerd.

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.

 

 De Kreekels

De vlinders

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz