Werkwijze peuterspeelzaal

Werkwijze peuterspeelzaal

Op de Peuterspeelzaal wordt gewerkt aan VVE ( voor en vroegschoolse educatie).
Wij maken daarvoor gebruik van de methode van UK en PUK.

Onze locatie is een erkende locatie voor VVE. We zijn erkend door de gemeente Terneuzen en worden ook regelmatig onderworpen aan een inspectie van de GGD.

Door deze erkenning is het mogelijk om als ouders subsidie aan te vragen bij de gemeente indien u geen recht hebt op kinderopvang toeslag.
Neem gerust contact op indien u vragen heeft.

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.
 

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz